Üye Ol · Giriş Yap · i-PUAN Takip Et

Istanbul İstanbul Şehir Rehberi

İstanbul ´un tadını çıkarın!
İstanbul · Ankara · İzmir · Tüm Şehirler »
Kategoriler
i-gunler'de neler oluyor?
 (19-10-2013)

Tüm Kategoriler
 (07-06-2015)

Etkinlikler
 (26-10-2014)

Yerel Soru ve Cevaplar
 (08-04-2013)

Yeme-İçme/Restoran
 (03-08-2012)

Alışveriş
 (22-10-2013)

İlişkiler
 (01-01-2014)

Mizah
 (11-10-2013)

Eğlence/Popüler Kültür
 (07-06-2015)

Spor
 (12-12-2013)

Güncel ve Siyaset
 (29-10-2014)

Site Hakkında
 (26-10-2014)

Teknoloji
 (25-11-2014)

Gece Hayatı
 (03-11-2013)

Hotel/Konaklama
 (30-12-2012)

Diğer
 (21-10-2013)

i-BoardBilgisayar Virüslerinin Tarihçesi Ve Çeşitleri
 Kullanıcı şuan çevrimdışı
 Messages
08:54:05 22-09-2011
Bilgisayar Virüslerinin Tarihçesi Ve Çeşitleri
Diğer öğrenciler zararlı olması muhtemel bilgisayar programları hakkında yazılı ödevler hazırlarken, Fred Cohen çalışan bir virüs örneği geliştirdi.

BİLGİSAYAR VİRÜSLERİNİN TARİHÇESİ VE ÇEŞİTLERİ

Virüs nedir ?

Bilgisayar virüsü, kullanıcının izni ya da bilgisi dahilindeolmadan bilgisayarın çalışma şeklini değiştiren ve kendini diğeramlarındosyaları içerisinde gizlemeye çalışan aslında bir tür bilgisayar programıdır.
Terim genelde kötücül yazılım (malware)dedilen geniş bir alanı ifade etmek için kullanılsa da, gerçek birvirüs aşağıda belirtilen iki görevi gerçekleştirmek durumundadır.

Kendini çoğaltmalı
Kendini çalıştırmalı (yürütmeli)


İLK VİRÜSÜN HİKAYESİ
Diğer öğrenciler zararlı olması muhtemel bilgisayar programlarıhakkında yazılı ödevler hazırlarken, Fred Cohen çalışan bir virüsörneği geliştiren ilk kişi oldu.

Cohen, hazırladığı ödevde bilgisayar virüsünü "diğer programlarakendisinin bir versiyonunu bulaştıran bilgisayar programı" olaraktanımlamıştı.

Öğrenci, hazırladığı virüsü, Vax adlı mini-bilgisayarı geliştirmek içinyazılan bir grafik programına ekledi. VD adlı grafik programının içinegizlenen virüsün, kullanıcıların bilgisayardaki hareketleriylecihazdaki diğer programlara bulaşmasını gözlemleyen Cohen, virüsünbütün sisteme bulaşma sürecini takip etti. Testleri sürdüren Cohen,virüsün sistemdeki herhangi bir parçaya, bir saatten az bir süredeulaştığını, en kısa sürenin de beş dakika olduğunu gördü.

Doktora öğrencisi, 10 Kasım 1983'te düzenlenen bir güvenlikkonferansında deneyin sonuçlarını sundu. Bilgisayar virüsünün ilkmodelinin yarattığı şaşkınlığın ardından bu tür başka deneyleryapılması yasaklandı ancak Cohen, diğer bilgisayar sistemlerinietkileyebilecek benzer virüs modelleri geliştirdi. "Virüsler bilgisayarşebekelerinde de tıpkı bilgisayarda olduğu gibi yayılıyor. Bu davirüslerin mevcut şebekeler için bir tehdit olduğunu gösteriyor" diyenCohen'in sözleri bugün gerçekleşen bir kehanet olarak karşımıza çıkıyor.
Sınıflandırma
Virüs tipleri birçok alt bölümde incelenebilir. Ana sınıflama bölümleri şunlardır:
Dosya virüsleri
Dosya virüsleri,asalak ya da yürütülebilir virüsler olarak da bilinen ve kendileriniyürütülebilir dosyalara (sürücü ya da sıkıştırılmış dosyalara) tutturanve konak program çalıştırıldığında etkinleşen kodparçaçıklarıdır. Etkinleştikten sonra , virüs kendini diğer programdosyalarına tutturarak yayılabilir ve programlandığı şekilde kötüniyetli faaliyet gösterebilir. Birçok dosya virüsü kendilerini sistemhafızasına yükleyip sürücüdeki diğer programları araştırarak yayılır.Bulduğu programların kodlarını virüsü içerecek ve gelecek sefer programçalıştığında virüsü de etkinleştirecek şekilde değiştirir. Virüs tümsisteme ya da bulaştığı programı ortak kullanan sistemlerin tümalanlarına yayılana dek defalarca bunu yapar. Yayılmalarının yanı sırabu virüsler hemen ya da bir tetikleyici vasıtasıyla etkinleşen tahripedici bir tür bileşeni bünyelerinde barındırırlar. Tetikleyici özel birtarih , virüsün belirli bir kopyalama sayısına ulaşması ya da önemsizherhangi bir şey olabilir. Randex, Meve and MrKlunky dosya virüslerineverilebilecek birkaç örnektir.
Önyükleme sektörü virüsleri
Önyükleme sektörü sabit diske ait tüm bilgilerin saklandığı ve birprogram vasıtası ile işletim sisteminin başlatılmasını sağlayan yerdir.Virüs , her açılışta hafızaya yüklenmeyi garantilemek amacıylakodlarını önyükleme sektörüne yerleştirir. Bu , belki de , günümüzdesayıca azalmalarının da nedeni olmuştur. Programların disketler ile bir bilgisayardan diğerine taşındığı dönemlerde önyükleme virüsleri büyük bir hızla yayılıyordu .Ancak CD-ROMdevrinin başlamasıyla , CD-ROM içerisindeki bilgilerin değiştilemez vekod eklenemez olmasından ötürü, bu tür virüslerin yayılımı durdu.Önyükleme virüsleri hala var olsa da yeni çağ zararlı yazılımlarınanispeten çok nadirler. Yaygın olmamalarının diğer bir sebebi iseişletim sistemlerinin artık önyükleme sektörlerini koruma altınaalmasıdır. Polyboot.B ve AntiEXE önyükleme virüslerine örnektirler.
Çok parçalı virüsler
Çok parçalı virüslerönyükleme sektörü ve dosya virüslerinin birleşimidir. Bu virüslerCD/DVD ya da disket gibi virüsle enfekte olmuş ortamlar ile gelir vehafızaya yerleşirler. Akabinde sabit diskin önyükleme sektörünetaşınırlar. Sektörden de sabit diskteki yürütülebilir dosyalara (.exe)bulaşır ve tüm sistem boyunca yayılırlar. Günümüzde çokparçalı virüslerpek bulunmamakta, fakat en parlak çağlarında, farklı bulaşmatekniklerini birleştirmelerinin sağladığı kabiliyetler büyükproblemlere neden olmaktaydı. En bilinen çok parçalı virüs Ywinz'dir.
Makro virüsler
Makro virüsler,makrolar içeren çeşitli program ya da uygulamalarca yaratılmışdosyalara bulaşan virüslerdir. Microsoft Office programınca yaratılan Word belgeleri, Excel elektronik çizelgeleri, PowerPoint sunumları, Access veritabanları, Corel Draw, AmiProuygulamalarınca yaratılmış dosyalar vs. etkilenen dosya tipleriarasındadır. Makro virüsler işletim sisteminin değil ait olduğuuygulamanın dilinde yazıldığından platform bağımsızdırlar ve uygulamayıçalıştırabilen tüm işletim sistemleri (Windows, Mac vb.) arasında da yayılabilirler. Uygulamalardaki makrodillerinin süreki artan kabiliyetleri ve ağlar üzerinde yayılmaolasılıkları bu türden virüsleri büyük tehdit haline getirmektedir. İlkmakro virüsü Microsoft Word için yazılmış ve 1995 Ağustos'unda tespitedilmişti.Bugun binlerce makro virüsü bulunmakta. Relax, Melissa.A veBablas makro virüs örnekleridir.Çoğalma bakımından worm(solucan)larabenzerler ama işlev yönünden farklılık gösterirler.
Ağ virüsleri
Ağ virüsleri, yerel ağlarda ve hatta İnternetüzerinde hızla yayılmak konusunda çok beceriklidir. Genelde paylaşılankaynaklar, paylaşılan sürücüler ya da klasörler üzerinden yayılırlar.Bir kez yeni bir sisteme bulaştıklarında, ağ üzerindeki potansiyelhedefleri araştırarak saldırıya açık sistemleri belirlemeye çalışırlar.Savunmasız sistemi bulduklarında ağ virüsü sisteme bulaşır ve benzerşekilde tüm ağa yayılmaya çalışırlar. Nimda ve SQLSlammer kötü namsalmış ağ virüslerindendir.
Eşlik virüsleri
Eşlik virüsleri, konak dosyalarına tutunmuş değillerdir ancak MS-DOS'usuistimal edebilirler. Bir eşlik virüsü geçerli .EXE (uygulama )dosyalarına ait isimleri kullanan genelde .COM nadiren .EXD uzantılıyeni dosyalar yaratmaktadır. Eğer kullanıcı belirli bir programıçalıştırmak için komut konsoluna sadece programın ismini yazıp .EXEuzantısını yazmayı unutursa DOS, ismi ve uzantıları aynı olandosyalardan uzantısı sözlükte önde görünen dosyanın çalıştırılmakistendiğini varsayıp virüsü yürütecektir. Örneğin kullanıcı dosya adı.COM (virüs dosyası) ve dosya adı.EXE (yürütme dosyası) adlı iki dosyaya sahip olsun ve komut satırına sadece dosya adıyazmış bulunsun. Uzantılar incelendiğinde sonuç olarak dosya adı.comyani virüs dosyası yürütülecektir. Virüs yayılacak ve atanmış diğergörevleri yaptıktan sonra kendisiyle aynı isime sahip .exe dosyasınıçalıştıracaktır. Böylece kullanıcı büyük ihtimalle virüsün ayırdınavaramayacaktır. Bazı eşlik virüslerinin Windows 95 altında ve Windows NT'deki DOS öykünücüleri üzerinde çalışabildiği bilinmektedir. Yol eşlik virüslerigeçerli sistem dosyaları ile aynı ada sahip dosyalar oluşturur ve dizinyolu içinde bulunan eski virüsleri yenileri ile değiştirir. Bu virüslerMS-DOS komut istemini kullanmayan Windows XP'nin kullanıma sunulması ile giderek seyrekleşmişlerdir.
Yazılım bombaları
Yazılım bombaları,gerekli şartlar oluşana dek atıl durumda kalan ve özel bir kodu işleyenyazılımlardır. Şartların olgunlaşması kullanıcıya mesajlar göstermek yada dosyaları silmek gibi belirli fonksiyonları tetikleyecektir. Yazılımbombaları bağımsız programların içerisinde barınabildikleri gibi virüsya da solucanların parçaları da olabilirler. Belirli sayıdaki konağıetkiledikten sonra etkinleşen yazılım bombaları örnek olarakverilebilir. Saatli bombalar,yazılım bombalarının alt kümeleri olup belirli tarih ya da zamandaetkinleşecek şekilde programlanmışlardır. Saatli bombalara ünlü Fridaythe 13th virüsü örnek verilebilir.
Cross-site scripting virüsleri
Bir cross-site scripting virüsü (XSSV) çoğalabilmek için cross-site betik açıklarını kullanan virüslerdir. Bir XSSV yayılabilmek için web uygulamaları ve web tarayıcılarına ihtiyaç duyduğundan simbiyoztip virüstür. Aslında xss bir virüs değil, sistem açığıdır. Php tabanlısitelerde görülür.id= değişkeninden sonra kullanılan zararlı kod ileaçık çağrılır. Açık bulunursa site adminine açıklı link yollanması ilecookieleri çalınabilir. Bu açık hotmailde de vardır bu yüzden mailgüvenliği açısından gelen her adres açılmamalıdır
Sentineller
Sentinelleroldukça gelişkin virüs tipi olup yaracısına bulaştığı bilgisayarlarıuzaktan kullanma yetkisi verir. Sentineller bot , zombi ya da köle adıverilen bilgisayarların oluşturduğu ve Hizmeti engelleme saldırısı gibi kötü niyetli amaçlarda kullanılacak geniş ağlar yaratmada kullanılırlar.
Virüslerin, makinenize bulaşma ya da makinenizde etkin halde olmadansaklanma yolları pek çoktur. Ancak etkin olsun ya da olmasın virüslerinbaşıboş bırakılması çok tehlikelidir ve ivedi şekilde sorunhalledilmelidir.
Diğer zararlı yazılımlar
Geçmişte bir bilgisayarı zor durumda bırakabilecek tek yöntemzararlı taşıyan disketleri bilgisayara yerleştirmekti. Yeni teknolojiçağının başlamasıyla, artık, neredeyse her bilgisayar dünyanın gerikalanına bağlanmış durumda. Dolayısıyla zararlı bulaşmalarının kaynakyerlerini ve zamanlarını kesin olarak tespit etmek gün geçtikçezorlaşıyor. Bunlar yetmezmiş gibi bilgisayar çağında yeni tür zararlıyazılımlar türemiş durumda. Günümüzde virüs terimi, bir bilgisayarızararlı yazılımlarca saldırıya maruz bırakacak tüm değişik yöntemleribelirtmekte kullanılan genel bir terim halini almıştır. Açıklanan virüstiplerinin dışında günümüzde yenice karşılaştığımız problemlerbulunmakta.
Truva Atları
Truva atlarıilgi çekici görünen ama aslında aldatmaya yönelik zararlı dosyalardır.Sistemde var olan dosyalara kod eklemektense ekran koruyucu yüklemek,epostalarda resim göstermek gibi bir işle iştigal oldukları izlenimiuyandırırlar. Ancak, aslında arka planda dosya silmek gibi zararlıetkinlikler gerçekleştirmektedirler. Truva atları bilgisayarkorsanlarının bilgisayarınızdaki kişisel ve gizli bilgilerinizeulaşmalarına imkân tanıyan gizli kapılar da yaratırlar.
Truva atlarıaslında sanılanın aksine virüs değillerdir çünkü kendileriniçoğaltamazlar. Bir Truva atının yayılması için saklı bulunduğu epostaeklentisinin açılması ya da Truva atını içerir dosyanın internet üzerinden bilgisayara indirilip yürütülmesi gerekir.
Hizmeti engelleme saldırısı Truva atları
Hizmeti engelleme saldırısı(Denial of service attacks) Truva atlarının dayandığı temel düşüncekurbanın bilgisayarındaki İnternet trafiğini bir web sitesineulaşmasını veya dosya indirmesini engelleyecek şekilde arttırmaktır.Hizmeti Engelleme Saldırısı Truva atlarının bir başka versiyonumail-bombası Truva atlarıdır ki ana amaçları mümkün olabildiğince çokmakineye bulaşmak ve belirli eposta adreslerine aynı andafiltrelenmeleri münkün olmayan çeşitli nesneler ve içerikler ilesaldırmaktır.
ha
FTP Truva Atları
Bu tür Truva atları en basit ve artık modası geçmiş Truva atlarıdır. Yaptıkları tek şey FTPtransferleri için kullanılan 21. portu açmak ve herkesinbilgisayarınıza bağlanabilmesine imkân tanımaktır. Bu türün yeniversiyonları sadece saldırganın sisteminize ulaşmasını sağlayan parolakorumalı yapıdadırlar. Aslına bakarsanız Trojan'ın modası geçmiş virüsolmasına karşılık halen kullanımı yaygındır.Bu tür virüsler sizinsisteminize girmeleriyle kalmaz gerekli bilgileriniziçalabilirler,kredi kartı numaralarını ve buna benzer bir çok şeyyapabilirler. Günümüz teknolojisi bunu engelleyecek bir çok programüretmiştir.
Yazılım Tespit Engelleyiciler
Bu Truva atları makinenizi koruyan popüler antivirüs ve firewallyazılımlarının çalışmalarını engelleyerek saldırganın sisteminizeerişimine olanak tanır. Yukarıda belirtilen Truva atı tiplerindenbirini ya da birkaçını birden içerecek yapıda olabilir.
Solucanlar
Bilgisayar solucanlarıçoğalan, bağımsız şekilde çalışabilen ve ağ bağlantıları üzerindehareket edebilen programlardır. Virüs ve solucanlar arasındaki temelfark çoğalma ve yayılma yöntemleridir. Bir virüs çalışmak için konak yada önyükleme sektörüdosyalarına ihtiyaç duyarken, makineler arası yayılım için genetaşıyıcı dosyalara gereksinim duyar. Oysa solucanlar kendi başlarınabağımsız şekilde çalışabilir ve bir taşıyıcı dosyaya ihtiyaç duymadanağ bağlantıları üzerinde yayılabilirler. Solucanların yarattığıgüvenlik tehditleri bir virüsünküne eşittir. Solucanlar sisteminizdekielzem dosyaları tahrip etmek, makinenizi büyük ölçüde yavaşlatmak vebazı gerekli programların çökmesine neden olmak gibi bütün olasızararları yaratabilme yeteneğindedirler. MS-Blaster ve Sassersolucanları en tanınış solucanlara örnektirler.
Casus yazılımlar
Casus yazılımlar,reklam destekli yazılımları nitelemekte kullanılan diğer bir terimdir.Paylaşılan yazılımları üreten yazarlar, program içerisinde reklamyayınlatarak ürünü kulanıcıya satmadan da para kazanabilirler.Piyasadaki birçok büyük media şirketi yazarlara reklam bantlarınıyazılımlarına yerleştirmelerini önerir ve reklam bantları sayesindesatılan her ürün için belirli bir oranda komisyon vermeyi vaat eder.Eğer kullanıcı yazılımdaki reklam bantlarını can sıkıcı buluyorsa,lisans ücretini ödediği takdirde banttan kurtulmanın imkânına erişir.Bu bantları üreten reklam şirketleri, ek olarak internet bağlantınızısürekli kullanarak internet kullanımınıza ait istatistiki bilgilerisizin bilginiz dahilinde olmadan reklam verenlere gönderen bazı izlemeprogramlarını sisteminize yüklerler. Yazılımlara ait gizlilikpolitikalarında hassas ve tanımlayıcı verilerin sisteminizdentoplanmadığı ve kimliğinizin belli olmayacağı belirtilse de kişisel bilgisayarınızıbir sunucu gibi çalışarak size ait bilgileri ve internet kullanımınızaait alışkanlıklarınızı 3. kişi ya da kurumlara göndermektedir.
Casus yazılımlar ayrıca bilgisayarınızı yavaşlatmakla, işlemcigücünün bir kısmını kullanmakla, uygunsuz zamanlarda sinir bozucupop-up pencereleri ekrana getirmekle ve anasayfanızı değiştirmek gibiİnternet tarayıcısı ayarlarınızı değiştirmekle ünlüdürler. Ek olarakyasal olmayan bu tür yazılımlar büyük bir güvenlik tehditi oluşturmaktave sisteminizden temizlenmelerinin hayli güç olması virüsler kadar başbelası olabileceklerini açıkça göstermektedir.
Bilgisayar virüslerinin etkileri
Bazı virüsler uygulamalara zarar vermek, dosyaları silmek ve sabitdiski yeniden formatlamak gibi çeşitli şekillerde bilgisayara zararvermek amacıyla programlanmışlardır. Bazıları zarar vermektense, sadecesistem içinde çoğalmayı ve metin, resim ya da video mesajlarıgöstererek fark edilmeyi tercih ederler. Bu zararsızmış gibi gözükenvirusler kulanıcı için problem yaratabilir. Bilgisayar hafızasını işgalederek makineyi yavaşlatabilir, sistemin kararsız davranmasına hattaçökmesine neden olabilirler. Ek olarak birçok virüs, hata (bug)kaynağıdır ve bu hatalar sistem çökmelerine ve veri kaybına nedenolabilir.
Virüs teriminin kullanımı
Bilgisayar virüsü terimi, biyolojik muadilinden türetilmiş oluponunla aynı mantıkta kulanılmaktadır. Tam olarak doğru olmasa da virüsterimi genelde Truva atı ve solucanda dahil olmak üzere tüm zararlı çeşitlerini ifade edecek şekildekullanılmaktadır. Günümüzde en tanınmış antivirüs yazılım paketleri tümsaldırı çeşitlerini savunabilecek yapıdadır. Bazı teknolojitopluluklarında virüs terimi , küçümsemek maksadıyla, zararlıyazıcılarını da belirtecek şekilde kullanılır.
Virus terimi ilk olarak 1984'te Fred Cohen tarafından hazırlanan Experiments with Computer Virusesadlı tez çalışmasında kullanılmış ve terimin Len Adleman ile birliktetüretildiği belirtilmiştir. Ancak daha 1972'lerde David Gerrold'e ait When H.A.R.L.I.E Was One adlı bir bilim-kurgu romanında, biyolojik virüslergibi çalışan VIRUS adlı hayali bir bilgisayar programdan bahsedilmiş.Gene bilgisayar virüsü terimi, Chris Claremont'in yazdığı ve 1982yılında basılmış Uncanny X-Men adlı çizgi romanda geçmiş.Dolayısıyla Cohen'in virüs tanımlaması akademik olarak ilk kezkullanılsa da terim çok önceden türetilmişti.

Neden bilgisayar virüsleri yapılır ?


Biyolojik virüslerin aksine bilgisayar virüsleri kendi başlarınaevrimleşemezler. Bilgisayar virüsleri ne kendiliğinden var olabilirlerne de yazılımlardaki hatalardan (bug) türeyebilirler. Programcılar yada virüs yapma yazılımı kullanan kişiler tarafından üretilirler.Bilgisayar virüsleri ancak programlandığı etkinlikleri gerçekleştirmeyemuktedirdir.
Virüs yazıcılarının zararlıyı üretme ve yayma amacı çok çeşitlinedenlere dayandırılabilir. Virüsler araştırma projeleri amaçlı , şakaamaçlı , belirli şirketlerin ürünlerine saldırmak amaçlı, politikmesajları yaymak amaçlı veya kimlik hırsızlığı, casus yazılım ve saklıvirüs ile haraç kesme gibi yöntemlerle finansal kazanç sağlamak amaçlıyazılabilmektedir. Bazı virüs yazıcılar ürettiklerini sanat yapıtıolarak görmekte ve virüs yazmayı bir tür yapıcı hobi olaraktanımlamaktalar. Ek olarak birçok virüs yazıcısı, virüslerin sistemlerüzerinde tahrip edici etkiler göstermesinden yana değildir. Çoğu yazıcısaldırdıkları işletim sistemini bir zihin egzersizi ya da çözülenmeyibekleyen bir mantık sorusu olarak görmekte ve antivirüs yazılımlarınakarşı oynanan kedi fare kovalamacasının kendilerini cezbettiğinibelirtmekteler. Bazı virüsler iyi virüsler olarak addedilir.Bulaştıkları programları güvenlik açısından geliştirilmeye zorlar ya dadiğer virüsleri silerler. Bu tür virüsler çok nadirdir ve sistemkaynaklarını kullanır, bulaştıkları sistemlere yanlışlıkla zararverebilir ve bazen diğer zararlı kodların bulaşması ile virus taşıyıcıhale gelebilirler.
Zayıf yazılmış bir iyi virüs gene yanlışlıkla zarar veren formadönüşebilir. Örneğin iyi bir virüs hedef dosyasını yanlıştanımlayabilir ve masum bir sistem dosyasını yanlışlıkla silebilir. Ekolarak, normalde bilgisayar kullanıcısının izni olmadan işlemektedir.Kendini sürekli çoğaltan kodlar ek problemlere de neden olduklarındaniyi niyetli bir virusun , kendisini çoğaltmayan ve problemihalledebilecek geçerli bir programa kıyasla sorunu ne dereceçözebileceği kuşku uyandırmaktadır. Kısaca virüs yazarları aleminingenelini belirtecek bir nitelemenin çıkarımı zordur.
Birçok hukuk sahasında herhangi bir bilgisayar zararlısını yazmak suç sayılmaktadır.

Çoğalım stratejileri

Bir virüsün kendini çoğaltabilmesi için virüsün yürütülmeye vehafızaya yazılmaya izinli olması gerekir. Bundan ötürü birçok virüskendilerini geçerli programların yürütülebilir dosyalarına tuttururlar.Eğer bir kullanıcı virüs bulaşmış programı başlatmaya kalkarsa, ilkolarak virüsün kodu çalıştırılır. Virüsler yürütüldüklerindegösterdikleri davranışlara göre iki çeşide ayrılırlar. Yerleşik olmayanvirüsler hemen tutunacakları başka konaklar ararlar, bu hedeflerebulaşır ve nihayetinde bulaştıkları programa kontrolü bırakırlar.Yerleşik virüsler yürütülmeye başladıklarında konak aramazlar. Bununyerine yürütümle birlikte kendilerini hafızaya yükler ve kontrolü konakprograma bırakırlar. Bu virüsler arka planda etkin kalarak, virüsbulaşmış program dosyalarına erişen her programın dosyalarına ya daişletim sisteminin kendisine bulaşırlar.
Yerleşik olmayan virüsler
Yerleşik olmayan virüslerin keşfedici modül ile çoğaltıcı modüldenoluştukları düşünülebilir. Keşfedici modül virüsün bulaşması içinkullanılacak yeni dosyalar aramakla yükümlüdür. Keşfedici modülünkarşılaştığı her yürütülebilir dosyaya çoğaltıcı modül çağrılmaksuretiyle virüs bulaştırılır.
Basit virüsler için çoğaltıcının görevleri şunlardır:

1. Yeni bir dosya aç
2. Dosyaya önceden virüs bulaştırılıp bulaştırılmadığını kontrol et (eğer bulaştırlımış ise keşfedici modüle geri dön)
3. Virüs kodunu yürütülebilir dosyaya tuttur.
4. Yürütülebilir dosyanın başlangıç noktasını kaydet.
5. Yürütülebilir dosyanın başlangıç noktasını yeni eklenen virus kodunun başlatma alanına yönlendir.
6. Eski başlatma alanını virüs yürütülür yürütülmez o alana yayılacak şekilde virüse kaydet.
7. Yürütülebilir dosyadaki değişiklikleri kaydet.
8. Virüs bulaşmış dosyayı kaydet.
9. Çoğaltıcı modülün virüs bulaştıracaği dosyalar bulabilmesi için keşfedici modüle geri dön .

Yerleşik virüsler
Yerleşik virüsler yerleşik olmayan virüslerdeki örneğine benzer birçoğaltıcı modül içerirler. Ancak yerleşik virüslerde çoğaltıcı modülüçağıran keşfedici modül bulunmamaktadır. Onun yerine, virüs yürütüldüğüvakit çoğaltıcı modül hafızaya yüklenir ve böylece işletim sistemibelirli tip bir görevi her seferinde uygularken çoğaltıcı modülün deyürütülmesi sağlanır. Örneğin işletim sistemi bir dosyayı her seferindeyürütürken çoğaltıcı modül çağrılabilir. Bu durumda virüs bilgisayardayürütülmekte olan tüm uygun programlara bulaşabilir.
Yerleşik virüsler, bazen hızlı bulaşıcılar ve yavaş bulaşıcılarolmak üzere alt kategorileri ayrılabilirler. Hızlı bulaşıcılarolabildiğince çok dosyayı infekte etmeye çalışırlar. Örneğin, hızlıbulaşıcı ulaşılan her potansiyel konak dosyasına virüs bulaştırabilir.Bu durum antivirüs programları için özel bir problem oluşturmaktadır,çünkü virüs tarayıcısı sistem genelinde tarama yaptığında sistemdekitüm potansiyel konak dosyalarına erişecektir. Eğer virüs tarayıcısısistem hafızasında virüsün bulunduğunu tespit edemez ise virüs, virüstarayıcısını arkadan takip ederek tarama için erişilen tüm dosyalarabulaşacaktır . Hızlı bulaşıcılar, sisteme yüksek hızda yayılmalarınabel bağlarlar. Bu metodun sakıncası virüsün birçok dosyaya bulaşması vekendisinin tespitini bir anlamda kolaylaştırmasıdır. Çünkü sistemhafızasını işgal eden virüsler giderek makineyi yavaşlatacak ve şüpheuyandıran eylemler gerçekleştirerek antiviruüs yazılımları tarafındanfark edileleceklerdir. Yavaş bulaşıcılar ise konak dosyalarını nadireninfekte edecek şekilde tasarlanmışlardır. Örneğin, bazı yavaşbulaşıcılar sadece kendilerini kopyaladıklarında dosyalara tutunurlar.Yavaş bulaşıcılar aktivitelerini sınırlayarak tespit edilmektensakınmaya çalışırlar. Bilgisayarı fark edilebilir şekildeyavaşlatmaları olası değildir ve şüphe uyandıran davranışları tespiteden antivirüs yazılımlarınıtetiklememek için ellerinden geleni ardlarına koymazlar. Yavaş bulaşmaile tüm sisteme yayılma yaklaşımı bu tür viruslerin amaçlarınaulaşmalarına imkân vermemiştir.
Şekil değiştirmeler
Birçok antivirüs yazılımı, sıradan programların dosyalarını virüsimzalarını kontrol ederek taramakta ve muhtemel virüsleri bulmayaçalışmaktadır. Bir virüs imzası belirli tip virüsü ya da virüs ailesinibelirten özel bytenumunesidir. Eğer virüs tarayıcısı incelenen dosyalar içinde böyle birnumune ile karşılaşır ise kulanıcıyı virüs hakkında bilgilendirir.Kullanıcı bu durumda dosyayı silebilir ya da virüsten arındırabilir.Bazı virüsler, virüs imzaları ile tespit edilmeyi güçleştirecek ya daimkânsız hale getirecek teknikler kullanır. Bu türden virüsler herbulaşım esnasında kodlarını değiştirmektedir.Dolayısıyla her konakvirüsün farklı bir versiyonunu bünyesinde bulundurmaktadır.
Basit şekil değiştirmeler
Geçmişte virüsler kendilerini basit şekillerdedeğiştirebiliyorlardı. Örneğin virüsler, kaynak kodlarında yer alan vegörevleri benzer altprogram ünitelerini değiş tokuş etmekteydi. 2+2yapısındaki bir virüs takas sonunda 1+3 forumuna dönerken işlevindeherhangi bir değişiklik olmuyordu. Günümüzde bu durum gelişmiş virüstarayıcılar için bir problem oluşturmuyor.
Değişken anahtarlar ile şifreleme
Daha gelişmiş bir yöntem ise virüsü basit şifreleme yöntemleri ilesaklamaktı. Bu durumda virüs, ufak bir şifre çözücü modül ile virüskodunun şifrelenmiş bir kopyasından oluşmaktaydı. Her dosyabulaşmasında virüs faklı bir anahtar ile şifreleniyor olsa da virüsünsürekli sabit kalacak tek bölümü, virüsün son bölümüne iliştirilençözücü modül olacaktır. Bu durumda virüs tarayıcı virüs imzalarınıkullanarak virüsü tespit edemeyecektir, ama sabit olan çözücü bölümtespit edilerek virüsü dolaylı yollar ile bulmanın imkânı vardır.
Genel olarak virüslerin uyguladıkları çözücü teknikleri basitti ve büyük çoğunlukla her byte'ıana virüs dosyasında saklanan rastgele hale getirilmiş anahtar ve Xortakısı ile birleştirmek suretiyle elde ediliyordu. Şifreleme ve çözmedüzenlerinin aynı olmasından ötürü Xor uygulmalarının kullanılmasıvirüse ek avantaj sağlıyordu.
Çokşekilli Kod
Çokşekilli kodlar, tarayıcılara yönelik ciddi tehdit arz eden ilkteknikti. Şifrelenmiş virüslere benzer şekilde çokşekilli virüsler dedosyalara şifrelenmiş kopyaları ile bulaşmakta idi. Bununla birlikteşifre çözücü modül de her dosya bulaşmasında değişmekteydi. Dolayısıylaiyi yazılmış çokşekilli bir virüs her bulaşmada sabit kalacak hiçbirparçaya sahip değildi ve bu da virüs imzalarını kullanarak virüsütespit etmeyi imkânsız hale getiriyordu. Antivirüs yazılımları virüsü, öykünücü(emulator) vasıtasıyla çözerek ya da şifrelenmiş virüs gövdesininistatistiki model analizini yaparak tespit edebiliyorlardı. Çokşekillikoda sahip olabilmek için virüs, şifrelenmiş gövdesi içerisindeçokşekilli motora (değiştirme motoru ya da değişim motoru) sahipolmalıdır.
Bazı virüsler çokşekilli kodları virüsün değişim hızını arttırmaktakullanmaktalar. Örneğin bir virüs zaman içinde yavaş biçimde değişimgösterecek şekilde programlanabilir ya da başka virüs kopyalarıbulaşmış dosyalara tutunmaktan kendini alıkoyabilir. Bu türden yavaşçokşekilli viruslerin üstünlüğü, antivirüs uzmanlarının bu türdenvirüslere ait temsil numulerini elde etmekte zorlanmalarıdır. Çünkübelirli bir zaman sürecinde olta dosyalarına sadece benzer ya da aynıtip virüs versiyonları bulaşacaktır. Bu durum açıkça gösteriyor ki butürden viruslerin virüs tarayıcıları ile tespiti güvenilir değildir vesonuç olarak virüsün bazı örneklerinin tespit edilmekten kaçabildiğiaçıkça belli olmaktadır.
Başkalaşım kodu
Öykünücüler(emulatorler) vasıtasıyla tespit edilmekten kurtulabilmek için her yeniyürütülebilir dosyaya bulaşmadan önce kendilerini tamamiyle yenidenyazan virüslerdir. Başkalaşım geçirebilmeleri için bu viruslerinbaşkalaşım motoru kullanmaları gerekir. Bir başkalaşım motoru geneldeçok büyüktür ve karmaşıktır . Örneğin W32/Simile 14000 satır çevirici dili içerir ve %90'ı başkalaşım motoruna aittir.
Açıklar ve karşı önlemler
İşletim sisteminin virüs saldırılarına karşı açıkları
Biyolojik virüsler ile bilgisayar virüslerinin birçok yönden benzeştikleri bilindiktir. Bir topluluk içerisinde genetikçeşitlilik ne kadar fazla ise, herhangi bir hastalık virüsünün o canlıtopluluğunu yok etmesi o derece zorlaşmaktadır. Aynı şekilde bir ağüzerindeki yazılım sistemlerinin çeşitliliği, virüslerin tahripediciciliğini sınırlamaktadır.
Microsoft'un masaüstü işletim sistemleri ve ofis yazılım paketleripazarında üstünlük sağladığı 1990'larda bu durum özel bir ilgi yarattı.Microsoft yazılımları kullanıcıları (özellikle Microsoft Outlook ve Internet Explorergibi ağ yazılımları kullanıcıları) virüslerin yayılımı karşısındasavunmasızdırlar. Microsoft yazılımları, şirketin masaüstü işletimsistemlerindeki nicelik olarak üstünlüğünden ötürü birçok virüsyazıcısının hedefidir ve virüs yazıcılar tarafından suistimal edilenbirçok hata (bug) ve açıkları bünyelerinde bulundurduklarından sık sıkeleştiri almaktadırlar. Gömülü (entegre) yazılımlar , dosyasistemlerine erişim imkânı tanıyan betik dillerini içerir uygulamalar (örneğin VBScript ve ağ oluşturma uygulamaları ) da saldırıya açıktır.
Her ne kadar Windows virüs yazıcılar için en gözde işletim sistemiolsa da bazı virüsler diğer platformlarda da gözlenmektedir. Üçüncüparti yazılımları yürüten herhangi bir işletim sisteminde teorik olarakvirüsler çalışabilir. Bazı işletim sistemleri diğerlerine nispeten dahaaz güvenlidir. Unix temelli işletim sistemleri (ve Windows NTtemelli platformalar) kullanıcıların yürütülebilir uygulamaları sadecekendilerine ait sınırlandırılmış alanda çalıştırmalarına izin verirler.
2006 yılı olarak Unix tabanlı işletim sistemlerinden biri olan Mac OS X'i hedef alan açık suistimali (exploit) oldukça azdır. Bilinen güvenlik açıkları ise solucanların ve truva atlarının suistimal ettikleri açık sınıflandırmalarına dahil edilmektedirler. Apple'in Mac OS Classicolarak bilinen eski işletim sistemlerine yönelik virüslerin sayısı,bilgi kaynaklarına göre değişiklik arz etmekte. Apple sadece 4 ,bağımsız kaynaklar ise 63 kadar virüsün işletim sisteminebulaşabileceğini belirtmekte. Kesin olarak söylenebilir ki Unix tabanlıolmasından ötürü Mac Os işletim sistemlerinin güvenlik açıklarındansuistimal edilmeleri diğer işletim sistemlerine nispeten daha güçtür . Macintoshbilgisayarların sayıca az olmasından ötürü Mac virüsleri sadece birkısım bilgisayarı etkileyebilir ki bu durum virüs yazıcılarını pekcezbetmemektedir. Virüslerden etkilenme nitelikleri ,çoğu kez Apple ve Microsoft arasındaki karşılaştırmaların temelini oluşturmaktdır.
Windows ve Unix benzer betik yeteneklerine sahiptir, ancak Unixnormal kullanıcıların işletim sistemi ortamına erişimini engelleyerekolası değiştirmelerin önüne geçerken , Windows bunu yapmaz. 1997'deBliss olarak bilinen Linux'a yönelik virüs ortaya çıktığında, öndegelen antivirüs şirketleri Unix benzeri işletim sistemlerinin (Linux da Unix tabanlıdır) Windows gibi virüslerin esareti altına girebileceği öngörüsünde bulundu Bliss, Unix sistemlere yönelik tipik bir virustür. Bliss, kullanıcının kendisiniçalıştırması ile aktif hale gelir ve sadece kullanıcının erişimhaklarının olduğu alanları (ya da programları) enfekte eder. Windowskullanıcılarının aksine birçok Unix kullanıcısı, program yüklemek veyazılım ayarlarını yapmak gibi durumlar haricinde yönetici hesabıylaoturum açmazlar , dolayısıyla kullanıcı virüsü çalıştırsa bile virüsişletim sistemi dosyalarına bulaşamayacağı için sisteme zarar veremez .Bliss virüsü hiçbir zaman çok yaygınlaşmadı ve daha çok araştırmamerakı aracı olarak kaldı. Daha sonra kaynak kodu , yaratıcısıtarafından araştırmacıların nasıl çalıştığını inceleyebilmeleri adına Usenete postalandı.
Yazılım geliştirmenin rolü
Yazılımlar sistem kaynaklarının izinsiz kullanımını engelleyecekgüvenlik özellikleri ile tasarlandıklarından , birçok virüs sistem yada uygulamalardaki yazılım hatalarını (bug) suistimal ederekyayılırlar. Yazılımlarda çok sayıda hata (bug) yaratan yazılımgeliştirme stratejilerinde diretmek, aynı zamanda birçok potansiyelsuistimalin de temel kaynağı olacaktır.
Microsoftve patentli yazılım üreten şirketlerin tercih ettikleri kapalı kaynakyazılım geliştirme süreci birçokları tarafından güvenlik zafiyetinintemel kaynağı olarak görülür. Açık kaynak yazılımlar (GNUDerneği Yazılımları vb.) kullanıcıların uygulama kodlarını incelemesineolanak tanır ve güvenlik problemlerini çözmek için sadece tek birkuruma bağlı kalınmak zorunluluğunu ortadan kaldırır.
Diğer taraftan bazıları açık kaynak yazılım geliştirmenin, virüsyazıcılarının kullanabilecekleri potansiyel güvenlik problemleriniaçığa çıkardığını ve dolayısıyla suistimallerin görülme sıklığınınartacağını iddia etmekte. Bu kişiler ,ayrıca, Microsoftgibi popüler kapalı kaynak yazılımların çok fazla kullanıcısıolmasından ötürü süistimal edildiklerini ve yazılımın çokçakullanılması nedeniyle suistimal etkisinin geniş alanlara yayılmasınındoğal karşılanması gerektiğini iddia etmekteler.
Antivirüs yazılımları ve diğer önleyici tedbirler
Antivirüs yazılımlarının virüsleri tespit etmekte kullandığı ikimetod bulunmaktadır. İlki ve en yaygın kullanılanı, virüs imzatanımlarını kullanmaktır. Bu yöntemin mahzuru , kullanıcının virüs imzalistelerinin sadece tespit edilmiş virüslere ait imzaları içermesindenötürü yeni türeyen tehditlere karşı savunmasız kalmasıdır. İkincimethod ise virüslerin genel davranışlarına odaklanarak tespitigerçekleştiren buluşsal algoritmaları kullanmaktır. Bu method sayesindeantivirüs şirketlerinin henüz tespit edemedikleri virüslerinsisteminizde var olduklarını bulabilirsiniz.
Birçok kullanıcı virüslere ait yürütülebilir dosyalar bilgisayaraindirilmesi durumunda tespiti gerçekleştirecek ve dosyaları sistemdentemizleyebilecek antivirüs programları kullanmaktadır. Antivirüs yazılımları bilgisayar hafızasını (RAM ve önyükleme sektörleri),sabit ya da çıkarılabilir sürücülerin (sabit diskler ve disketler)dosyalarını inceleyerek ve virüs imzaları veritabanı ilekarşılaştırarak çalışırlar. Bazı antivirüs yazılımları aynı usul iledosyalar açılırken hatta eposta alıp gönderirken taramayapabilmektedir. Bu uygulamaya on access tarama denilmektedir.Antivirüs yazılımı, konak programların virüsleri yayma zaafiyetlerini(açıklarını) düzeltmezler. Bunu gerçekleştirecek birkaç adım atıldıancak bu türden antivirüs çözümlerini benimsemek konak yazılımlarıngarantilerini geçersiz kılabilmektedir. Dolayısıyla kullanıcılar sıksık güncelleme yaparak yazılımlara ait güvenlik açıklarını yamamalıdır.
Kişi, ek olarak önemli verilerin ve hatta işletim sisteminin düzenliyedeklerini alarak virüslerin neden olacakları muhtemel zararlarıengelleyebilir. Yedeklerin sisteme sabit bağlanmamış, sadece okunabilirya da erişim engelli (faklı dosya sistemleri ile formatlanmış)ortamlarda saklanması ise çok önemlidir. Bu yol ile , eğer virüsnedeniyle veri kaybı yaşanırsa en son alınmış yedek kullanılarak zarartelafi edilir. Aynı şekilde bir çalışan disk(livecd) işletim sistemi, asıl işletim sistemi kullanılamaz halegeldiğinde bilgisayarı açmak için kullanılabilir. Bir başka yöntem isefarklı işletim sistemlerine ait yedekleri farklı dosya sistemleriüzerinde saklamak. Bir virüsün tüm dosya sistemlerini etkilemesi pekmümkün değildir. Bu nedenle alınan veri yedeklerinin farklı tipte dosyasistemlerine aktarılması uygundur. Örneğin Linux , NTFSbölümlerine yazabilmek için özel yazılım kullanmak durumundadır,dolayısyla kişi bu türde yazılımı kurmaz ve yedeğin aktarılacağı NTFSbölümünü yaratmak amacıyla MS Windows kurulumu gerçekleştirir ise , Linux yedeği virüslerinden korunmuş olacaktır. Benzer şekilde, MS Windows Ext3dosya sistemini okuyamaz ve dolayısıyla Linux kurulumu ile eldeedilecek bir Ext3 bölümüne yedeklerin aktarılması yedeği tehditlerdenuzak kılacaktır.
Toparlama yöntemleri
Bir bilgisayar, virüsün zararlı etkileri altındaysa , işletimsistemini yeniden kurmadan bilgisayarı kullanmaya devam etmek güvenliolmayacaktır. Bununla birlikte, bir bilgisayar virüs kaptığında tercihedilebilecek birçok toparlama seçeneği bulunmaktadır. Uygun olanuygulama virüs tipinin ciddiyetine bağlı olarak seçilir.
Virüs temizleme
1. yöntem: Windows Xp üzerindeki bir olasılık, önemli kayıt vesistem dosyalarını önceden kaydı yapılmış bir denetim noktasına geridöndürecek sistem geri yükleme aracını kulanmaktır.
2. yöntem: AntiVirüs ve AntiSpyware'ler ile silmektir.

kaynaklar : vikipedi , msxlabs

resmin büyük hali

resmin büyük hali
rapor et

 Kullanıcı şuan çevrimdışı
 Messages
09:00:14 22-09-2011
rapor et

 Kullanıcı şuan çevrimdışı
 Messages
09:43:01 22-09-2011
uzak dursun virüsler
rapor et

 Kullanıcı şuan çevrimdışı
 Messages
13:09:49 14-03-2012
Virüs, solucan ve trojan'ın farkı!
Zeynel A. Öztürk
Belki siz hepsine "virüs" diyorsunuz ama aslında virüs, solucan ve trojan çok farklı şeyler...

Virüs, solucan ve trojan'ın farkı!
Tüm zararlılara "virüs" demek, aslında doğru bir ifade şekli değil
Bu konuda okuyacaklarınız:

1Virüs, solucan ve trojan'ın farkı!
2Solucanlar ve trojan'lar
3Diğer tehditler

Kimimiz, tüm zararlı yazılımları "virüs" olarak adlandırsak da zararlılar aslında solucanlar, trojan'lar, virüsler gibi farklı türlere sahipler. Farklı türdeki zararlılar kendilerini oldukça farklı şekillerde dağıtabilirler. İyi haber ise antivirüs yazılımları farklı türdeki zararlıları ararlar; yani zararlının türü antivirüsler için önemli değildir.

Eğer tüm kötü yazılımları adlandırmak için bir kelime arıyorsanız, "zararlı" kelimesini kullanmanız yerinde olacaktır.

Virüsler: Bilgisayar virüsleri, biyolojik virüslerde olduğu gibi diğer dosyalara bulaşırlar. Virüs bulaşan bir uygulamayı çalıştırdığınızda, virüs bilgisayarınızdaki diğer dosyalara bulaşır. Bazı virüsler, Excel veya Word belgeleri gibi farklı türdeki dosyalara da bulaşabilir.

Virüsler, kendilerini bilgisayarınızda yüklü olan programlarla değiştirebilir, dosyalarınızı silebilir, belleğinizi tüketebilir ve kilitlenmelere neden olabilirler. Virüslerin tehlikesi, dağılma yönteminden gelmektedir. Virüsler, normal dosyalarla beraber taşınabilirler.


Solucanlar ve trojan'lar

Resimlerle: Tarihin en etkili 50 bilgisayar virüsü...

Solucanlar ve trojan'lar


Solucanlar (worms): Solucan, kullanıcıya gerek duymadan kendini yayabilen, kendi başına çalışan bir programdır. Diğer dosyalara bulaşmazlar, ancak kendilerini kopyalayarak dağıtırlar. Kendini ağ üzerinden dağıtan solucanlar, ağ trafiğini yoğunlaştırarak yavaşlatabilir. Sisteminize bulaşan bir solucan, bir virüsün yaptıklarını yapabilir.

Trojan'lar: İsmini mitolojik truva atından alan trojan'lar, kendilerini faydalı bir program veya "crack" gibi göstererek sisteminizde bir arka kapı açarlar (sisteminize bir botnet'in parçası haline getirmek gibi). Trojanlar kendi kendini dağıtmaz ve kullanıcı tarafından çalıştırılmaları gerekir.


Diğer tehditler

Resimlerle: Tarihin en etkili 50 bilgisayar virüsü...

Diğer tehditler


Diğer tehditler

Spyware (casus yazılım): Bastığınız tuşları kaydeden "key logger"lardan internette ne yaptığınızı izleyen ve internete gönderen reklam programlarına birçok yazılım, casus yazılım olarak adlandırılır. Bu yazılımlar genellikle sahibine para kazandırmayı amaçlar. Bazı antivirüsler bu tür yazılımları algılamayabilir.

Scareware: Genellikle bir web sayfasında sahte bir antivirüs uyarısı olarak karşınıza çıkar. Bu uyarıya inanır ve sahte antivirüsü yüklerseniz, yazılım sizden sisteminizi onarmak için kredi kartı numaranızı isteyecektir. Bu yazılımı kaldırana kadar veya ödeme yapana kadar sisteminiz "rehin" kalabilir.
rapor et

 Kullanıcı şuan çevrimdışı
 Messages
04:17:28 27-12-2012
Virüs Ne ya?

Virüsler kötü niyetli bilgisayar yazılımcıları, veya bunları örnek alan amele takımı dediğimiz çömezler (lamer) tarafından yazılan, kişinin bilgilerine ve sanal haklarına saldırı amaçlı hazırlanan yazılımlardır. Hemen her gün 800′e yakın virüs programlanmakta ve sanal ortama sızdırılmaktadır. Aslında ilk bilgisayar virüsü gerçek anlamda bir virüstü. Hard-Disk ‘in içine sızan gerçek bi’ mikroorganizma HD verilerini bozup çalışmaz hale getirdi.

Neden Antivirüs Kullanmalıyım?

Ülkemizde 5651 Numara ve 04/05/2007 tarihiyle kabul edilip yürürlüğe giren Bilişim Suçları Kanunu (İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN) ile sanal ortamdaki bilgi güvenliği bi’ nevi korunmuş oldu. Artık kişisel bilgilerimiz devlet tarafından da korunuyor. Ama bu işi sadece devlete bırakmak biraz saçma olur. Sanal korsanlık (hacker) terimi hepimizi korkutuyor. Ve bu sadece internetten alışveriş yapan, kredi kartı bilgilerini giren veya korunaklı veritabanlarına erişimi olan kişileri değil, sörf yapan, sosyal paylaşım ağlarına takılan kullanıcılar için bile bir tehdit. Kişisel gizli verileri ele geçirmek için yazılan virüsler olduğu kadar eğlence amacıyla insanlara zarar veren virüsler de var piyasada. Bunlara sosyal virüsler bile diyebiliriz. Anlık iletişim programları (Windows Live Messenger, Skype, ICQ) için olduğu gibi sosyal paylaşım ağları için olanlarına bile rastlayabiliyoruz. Neredeyse hepimiz görmüşüzdür facebook’da “Haha, Foto…” veya “Look, Is that your photo?” gibi yazılar ve altlarında bağlantıları. Bunlar tıklayan kişinin bilgisayarına bulaşarak can sıkıntısı olmanın yanında çoğu bilgilerinizi ele geçirme amaçlı kodlanan, hazırlanan yazılım*cıklar. Peki biz bunlara karşı ne yapabiliriz?

Virüsler pek çok şeyi hedef alabilirler. Bunları sınıflandırmak da mümkün. Önce iyi huylu virüslerden başlayalım. Bunlar sizin bilgilerinizi ele geçirmek, banka şifrelerinizi öğrenmek, diğer ortamlardaki şifrelerinizi ele geçirmek veya başka amaçla yazılmış olabilir. Evet bunlar kişisel ve iyi huylu olan virüsler. Bunların yanında yine kişisel olan ama pek de o kadar iyi huylu olmayan virüsler var. Bunlar daha çok bilgisayarı kullanılmaz hala getirmek amacıyla tasarlanmış virüslerdir. Örneğin BIOS ‘unuzu hedef alarak BIOS pilini veya chipini kullanılmaz hale getirebilir, bilgisayarın açılmamasına yol açabilirler. Bunların dışında bir de gerçekten zararlı sayılabilecek virüsler var ki bunlar büyük veritabanlarını veya bilgisayarları hedef alırlar. Büyükten kastım gerçekten büyük: Devlet bilgisayarları, ulusal güvenlik sistemleri vs. Tabi bunlar biz standart kullanıcıları pek alakadar etmiyor.

Konumuza dönecek olursak kendimizi sanal ortamda korumak için antivirüslere ihtiyacımız var. Peki antivirüs seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Her antivirüs aynı işlevi görmez mi?

Antivirüsler ve Farkları

Teknik olarak bakıldığında bütün antivirüslerin hedefi aynıdır. Zararlı yazılımı bul, kullanıcıyı uyar ve yoket. Ama bunu yaparken her antivirüs kendine özgü ve farklı yöntemler kullanır. Hatta kullanıcıyı yani bizleri tamamen salak olarak görüp -ki bu iyi bir şey- bize hiç haber vermeden virüsleri temizleyenler bile var. Şahsen ben antivirüs kullanmıyorum. Bi’ arkadaşım sorduğunda “Onları eğitiyorum, girdikleri yerlere ben girmiyorum, onlara istediğini veriyorum, onlar da sonunda sıkılıp gidiyorlar” demiştim. Şakayla karışık bu lafımın aslında büyük bir gerçeklik var. Eğer ki bir virüs sistem dosyalarınıza bulaşmışsa, ve siz onu rahatsız edip durursanız -silmek, adını değiştirmek gibi- sizden daha zeki olan yazılımcıların hazırladığı diğer işleve başlar bu virüsler: “Çoğal ve saldır”. Siz onları yok etmeye çalıştıkça onlar başka isimlerde tekrar oluşup sisteminize daha fazla zarar vereceklerdir. Ben de onları rahatsız etmeyi bırakıyorum, bi’ süre sonra da varlıklarını bile unutuyorum. Peki yapılması gereken bu mu? Tabii ki hayır. Virüsler kişisel güvenliği ihlal ettiği kadar bilgisayarlarınızı yavaşlatır, sürekli kapanmasına yeniden başlamasına sebep olur, hatta kullanılmaz hale getirebilir. Biz de bunu engellemek için antivirüs kullanmalıyız.

Ancak sisteminizi yavaşlatan şey virüsler olduğu kadar antivirüslerde olabilir. Çoğu antivirüs siz işlerinize devam ederken arkaplanda çalışmaya, dosyaları taramaya, bir internet sayfası açtığınızda bu sayfaya sizden önce erişerek zararlı kod betiği, yazılım olup olmadığına ve daha pek çok şeye bakarlar. Tabi bu da işlemcinizi ve belleğinizi birazcık yorabilir. Ama virüslerin yol açtığı sonuçlara bakılınca gerçekten kıyaslanamaz bi’ performans düşüklüğü denilebilir.
rapor et

 Kullanıcı şuan çevrimdışı
 Messages
03:42:38 28-12-2012
THY virüs uyarısı yaptı

Türk Hava Yolları (THY) yolcularını, şirket adına gönderilen sahte e-postalar konusunda uyardı.
THY virüs uyarısı yaptı

Türk Hava Yolları (THY) yolcularını, şirket adına gönderilen sahte e-postalar konusunda uyardı.

THY'den yapılan açıklamada art niyetli bazı kişilerin sanki THY'den bilet alınmış gibi göstererek vatandaşlara sahte e-posta gönderdiğine dikkat çekildi. Bu dosyalarda virüs bulunduğu uyarısında bulunan şirket, kendilerinin rezervasyon ve bilet işlemi yapmayan kişilere herhangi bir onay maili göndermediklerini vurguladı. Uyarıda, "Bu şekildeki sahte e-mailleri açmadan silmeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz." denildi.

Öte yandan benzer bir yöntemin sahte Turkcell faturaları ile de denendiği ortaya çıktı. Söz konusu durumlara karşı vatandaşlar uyarılırken, özellikle şirket adları ile ‘duyuru’ diye gönderilen e-postalara, eklerinde pdf veya zip uzantılı dosya bulunan gönderilere itibar edilmemesi, bu tür iletilerin açılmadan silinmesi tavsiye edildi.

CİHAN
rapor et

 Kullanıcı şuan çevrimdışı
 Messages
19:04:43 30-12-2012
Bu virüs Türkiye'de çok can yakacak!

Uyarıda bulunan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye'deki banka müşterilerini hedef alan, içeriğinde zararlı "FATMAL" yazılımı barındıran e-postalara karşı kullanıcıların dikkatli olmasını istedi.

BDDK'nın internet sitesinden yaptığı açıklamada, 19 Aralık 2012 tarihinden itibaren özellikle Türkiye'deki banka müşterilerini hedef alan, içeriğinde zararlı "FATMAL" yazılımı barındıran ve oltalama (phishing) tabir edilen bir e-posta trafiğinin başladığı TÜBİTAK BİLGEM Siber Güvenlik Enstitüsü tarafından rapor ettiğini söyledi.


Virüslü e-postalar, bazı Telekom operatörlerinden veya havayolu firmalarından gelen ve içinde fatura bildirimi yapıldığı izlenimi uyandıran bir dosya (.pdf.exe uzantılı) olarak kullanıcıya ulaşıyor. Bu dosya açıldıktan sonra içinde barındırdığı ikinci bir dosya (truva atı) ile de öncelikle bankacılık hizmetleri olmak üzere kullanıcı yetkilendirme ve parola bilgilerini çalıyor.

Yapılan açıklamada, bankacılık hizmetlerinden yararlanan tüm kullanıcıların bu tür sahte e-postalara itibar etmeden silmeleri gerektiği söylendi ve kurumların da saldırı tespit sistemlerindeki önlemleri güncellemelerinin yararlı olacağı vurgulandı.
rapor et

 Kullanıcı şuan çevrimdışı
 Messages
06:09:02 21-01-2013
http://www.chip.com.tr/haber/aralik-2012-nin-en-iyi-antivirusleri-secildi_38147.html

Aralık 2012'nin en iyi antivirüsleri seçildi
25 antivirüs kapıştı; en iyisi ortaya çıktı... İşte işini en iyi yapan antivirüs ve diğerleri!
rapor et

 Kullanıcı şuan çevrimdışı
 Messages
03:03:07 19-12-2013
http://www.chip.com.tr/haber/bu-antiviruse-dikkat_44308.html

Bu antivirüse dikkat!

En çok satan Antivirüs Yazılımları
Eğer PC'nize bu antivirüs yazılımını kurmayı düşünüyorsanız, hemen vazgeçin! Çünkü...
rapor et
cevap yaz rapor etSarı Sayfalar
İstanbul
Ankara
İzmir
Istanbul Sarı Sayfalar
Etkinlikler
İstanbul
Ankara
İzmir
İçerik Ekle
Mekan Ekle
Etkinlik Ekle
İlan Ekle
İndirim Ekle
Takip Et
Facebook
Twitter
YouTube
Yardım
İletişim
Sitemize Reklam Verin
Müşteri Kontrol Paneli
Diğer Başlıklar
Yaylagul Multi Medya
Email Marketing
Gizlilik Sözleşmesi
Privacy Policy
Turkey Guide
Turkei
Secret Age
Yaylagül Multimedya Ltd. Büyükdere cd. Bentek İş Merkezi Kat: 5 No: 47 D: 501/502 Mecidiyeköy / İstanbul Telefon : Fax